EnglishEspañolPolskiNederlands
EnglishEspañolPolskiNederlands

WYDARZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ PRZEBACZENIA
I DOSKONAŁEGO POKOJU 2012

Cykl warsztatów i zajeć interaktywnych, które posłużą jako laboratorium bezpośredniego doświadczania procesu spontanicznego uzdrowienia poprzez oświecenie Twego percepcyjnego umysłu.

więcej...

Ustanawiając obchody Między–narodowego Dnia Pokoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych poświęciła się sprawie pokoju na świecie i zachęciła całą ludzkość do wsparcia działań na jego rzecz.

więcej...

Spotkanie wszystkich „ofiar” i weteranów reprezentujących wszystkie wojny z tego i innych światów. Oto święty czas i miejsce, w którym moc pojedynczego aktu prawdziwego przebaczenia przemieni to kontinuum ciemności i śmierci. Stanie się to dzięki pasji i żarliwości naszego wzajemnego rozpoznania w Świetle Miłości. Koniec czasu jest naprawdę bliski.

Świętowanie radości przebaczenia wyrażonej w słowach i muzyce oświeconych kompozytorów i instru–mentalistów z całego świata. Występy muzyczne będą włączone we wszystkie wydarzenia tego 10-dniowego festiwalu.

więcej...

Międzynarodowa wystawa prezentująca wyjątkowe przykłady przebaczenia w sztuce wizualnej. Dzięki podwyższonej świadomości, którą charakteryzuje się twórcza ekspresja, oraz wspólnie przeżywanemu doświadczeniu przemiany poprzez doznanie wizualne, rozpoznamy naszą cudowną pojedynczą tożsamość.

więcej...

Warsztaty pisarskie to jedna z wielu okazji, by podzielić się swoim doświadczeniem przebaczenia i pokoju. Podczas tych spotkań będziesz miał szansę, by udoskonalić swoją umiejętność pisania oraz by dać wyraz Twym osobistym doświadczeniom przebaczenia i pokoju poprzez dzielenie się nimi z innymi…

więcej...

Kalendarz Międzynarodowego Tygodnia Przebaczenia uświetnią pokazy filmów transformacyjnych, w których przewija się motyw przebaczenia. Niektóre z nich będą inspirujące, inne zabawne, jeszcze inne – druzgocące. Każdej projekcji będzie towarzyszyć dyskusja o filmie.

więcej...

Otwarte spotkania Programu Dwunastu Kroków przeznaczone są dla każdego, kto kiedykolwiek doświadczył beznadziejnego uzależnienia od czegokolwiek lub kogokolwiek, i kto odkrył uzdrawiającą wolność w zwróceniu swej woli i życia pod opiekę Boga. Żadne wydarzenie poświęcone przebaczeniu w ludzkim umyśle nie byłoby pełne bez łaski oferowanej nam wszystkim za pośrednictwem Programu Dwunastu Kroków.

więcej...