EnglishEspañolPolskiNederlands
EnglishEspañolPolskiNederlands

DATKI

Wstęp na wszystkie wydarzenia Międzynarodowego Tygodnia Przebaczenia oraz Weekendu Doskonałego Pokoju jest wolny. Każdego zainteresowanego witamy z miłością i wdzięcznością. Wszystkie datki ofiarowane na rzecz służby ludzkości, której podjęli się Nauczyciele uzdrowienia, przyjmujemy oczywiście z wdzięcznością.

Cud Większego Połączenia dzieje się naprawdę! Coraz więcej korespondencji napływa z całego świata do biura Miracles Healing Center (Centrum Uzdrawiania przez Cuda). Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, co, gdzie i kiedy planujemy w najbliższym czasie. Pamiętaj, że wszędzie jesteś serdecznie witany!

Przekaż datek.

W roli gospodarza tych wydarzeń występuje A Course in Miracles International we współpracy z Miracles Healing Center. A Course In Miracles International jest organizacją niedochodową, zwolnioną z opodatkowania na podstawie artykułu 501 (C)(3) Kodeksu Prawa Skarbowego USA. ACIMI jest upoważnione do przyjmowania darowizn na cele charytatywne, które można odliczać od podatku według prawa federalnego USA.