EnglishEspañolPolskiNederlands
EnglishEspañolPolskiNederlands

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ PRZEBACZENIA I DOSKONAŁEGO POKOJU

Ogólnoświatowy festiwal poświęcony wolności i pokojowi,
które całemu światu niesie uzdrawiająca moc miłości i przebaczenia

Praktykuj przez tydzień, dzień, godzinę lub choćby jedną chwilę włączając się w radosne praktykowanie przebaczenia. Zapomnij o wszystkich urazach, które żywiłeś wobec innych ludzi i całego świata.

Pozbądźmy się naszych żalów! Co było, to było! Puśćmy to wreszcie w niepamięć! Wybaczmy sobie, a zobaczymy, jak świat zmienia się na naszych oczach. Dołącz do nas w cudzie uzdrawiającej mocy miłości i światła Jezusa.

Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy,
lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka…

 • W ten sposób przeznaczenie rzeczywistego świata
  łagodnie świta w świadomości,
  by zastąpić cel grzechu i winy.
  Przebaczenie zaś radośnie zmywa to wszystko,
  co stało między twym wizerunkiem siebie samego
  a tym, czym jesteś.
 • Mamy jednego Interpretatora. A poprzez Jego sposób
  posługiwania się symbolami jesteśmy złączeni,
  tak że znaczą one to samo dla nas wszystkich.
  Nasz wspólny język pozwala nam mówić
  do wszystkich naszych braci i wraz z nimi rozumieć,
  że przebaczenie zostało dane nam wszystkim,
  a zatem możemy się ponownie komunikować.
 • Temu, komu przebaczasz, dana jest moc
  przebaczenia ci twoich złudzeń.
  Poprzez twój dar wolności,
  jest ona dawana tobie.
 • Rzeczywisty świat osiąga się po prostu
  poprzez całkowite przebaczenie starego świata
  – tego, który widzisz bez przebaczenia.
 • Gdybyś tylko znał chwalebny cel leżący poza przebaczeniem,
  nie trzymałbyś się żadnej myśli niezależnie od tego,
  jak lekki wydawałby się na niej dotyk zła.
  Rozumiałbyś bowiem, jak wielki jest koszt
  zatrzymywania czegokolwiek, czego Bóg nie dał,
  w umysłach, które mogą kierować dłonią,
  by błogosławiła i prowadziła Syna Bożego
  do domu jego Ojca.
 • Być może nie widzisz roli, jaką przebaczenie odgrywa
  w kładzeniu kresu śmierci i wszystkim przekonaniom wyłaniającym się z oparów winy.
  Grzechy to przekonania, które umieszczasz
  między swym bratem a sobą.
  Ograniczają cię do czasu oraz miejsca
  i dają małą przestrzeń tobie,
  a inną, małą przestrzeń jemu.
 • Nigdy nie nienawidzisz swego brata
  za jego grzechy, a jedynie za swoje.
  Bez względu na formę, jaką jego grzechy
  wydają się przybierać, przesłania to jedynie fakt,
  że wierzysz, iż są one twoje,
  a zatem zasługują na „słuszny” atak.
  Dlaczego jego grzechy miałyby być grzechami,
  gdybyś nie wierzył, że nie można byłoby
  przebaczyć ich w tobie?
 • W obliczu twego lęku przed przebaczeniem,
  który On postrzega tak wyraźnie,
  jak wyraźnie poznaje,
  że przebaczenie jest wyzwoleniem,
  nauczy cię On pamiętać, że przebaczenie nie jest stratą,
  lecz twym zbawieniem.
  I że w całkowitym przebaczeniu,
  w którym rozpoznajesz,
  iż nie ma nic do przebaczenia,
  zostajesz rozgrzeszony całkowicie.
 • Jesteś jednak proszony po prostu o to,
  byś widział przebaczenie jako
  naturalną reakcję na strapienie,
  które bazuje na błędzie,
  a zatem woła o pomoc.
 • Gdy spojrzysz na swego brata
  z całkowitym przebaczeniem,
  z którego nie wyłączyłeś żadnego błędu
  i w którym nic nie ukrywasz,
  to jakaż pomyłka, której nie mógłbyś przeoczyć,
  może się gdziekolwiek pojawić?
 • Przebacz nam nasze złudzenia, Ojcze,
  i pomóż nam przyjąć nasz prawdziwy związek z Tobą,
  w którym nie ma złudzeń
  i do którego żadne nigdy wkroczyć nie mogą.
  Nasz świętość jest Twoją świętością.
  Cóż może w nas być, co potrzebuje przebaczenia,
  skoro Twoja Świętość jest doskonała?
  Sen o zapomnieniu jest jedynie niechęcią,
  by pamiętać Twoje przebaczenie i Twą Miłość.
 • Zbawienie jest zaiste paradoksem!
  Czymże mogłoby być,
  jak nie szczęśliwym snem?
  Prosi cię jedynie o to,
  być przebaczył to, czego nie ma,
  i nie patrzył na to, co nierzeczywiste,
  jak na rzeczywistość.
 • Przebaczyć znaczy przeoczyć.
  Patrz zatem poza błąd
  i nie pozwalaj swemu postrzeganiu
  na nim spoczywać,
  bo będziesz wierzył w to, co ono obejmuje.
  Przyjmuj za prawdziwe jedynie to,
  czym twój brat jest,
  jeżeli chciałbyś poznać siebie.
 • Tylko złudzenia można przebaczyć,
  a wtedy one znikają.
  Przebaczenie jest wyzwoleniem ze wszystkich złudzeń
  i dlatego nie można przebaczyć jedynie częściowo.
 • Grzech jest atakowany przez karę
  i w ten sposób zachowywany.
  Przebaczyć go natomiast
  to zmienić jego stan z błędu na prawdę.
 • Gdy przebaczysz światu swą winę,
  będziesz od niej wolny.
  Jego niewinność nie żąda twej winy,
  a twoja niewinność
  nie spoczywa na jego grzechach.
 • Przebaczenie tkwi w komunikacji tak pewnie,
  jak potępienie tkwi w winie.
 • Przebaczenie stanowi odpowiedź na każdy atak.
  W ten sposób atak pozbawiony jest swoich skutków,
  a nienawiści jest dawana odpowiedź w imię miłości.
 • Ze świata przebaczenia Syn Boży
  łatwo unoszony jest do swego domu.
  Tam zaś poznaje, że zawsze
  spoczywał w nim w pokoju.
 • Przebaczenie usuwa to, co dzieli cię od twego brata.
  Jest życzeniem, abyś był z nim złączony, a nie osobny.
 • Przebaczenie zawsze spoczywa na tym,
  który je ofiarowuje,
  dopóki nie ujrzy siebie jako
  niepotrzebującego go już dłużej.
  I w ten sposób przywrócony zostaje
  do swej prawdziwej funkcji tworzenia,
  którą jego przebaczenie mu ponownie ofiarowuje.
 • Cud jest uniwersalnym błogosławieństwem
  płynącym od Boga przeze mnie
  do wszystkich moich braci.
  Przywilejem tych, którym przebaczono,
  jest przebaczać.
 • Przebacz przeszłości i pozwól jej przeminąć,
  bo już przeminęła.
  Nie stoisz już dłużej na ziemi
  leżącej pomiędzy światami.
  Zaszedłeś dalej i dotarłeś do świata
  leżącego u bramy Niebios.
  Nie ma utrudnienia dla Woli Boga
  ani nie ma żadnej potrzeby,
  byś ponownie powtarzał podróż,
  która się dawno skończyła.
 • Czy możesz sobie wyobrazić,
  jak pięknie będą wyglądali dla ciebie ci,
  którym przebaczyłeś?
  W żadnej fantazji nigdy jeszcze
  nie widziałeś czegoś tak cudownego.
  Nic z tego, co tu widzisz, we śnie, czy na jawie,
  nie oddaje nawet w przybliżeniu tej cudowności.
 • Cuda są naturalnymi znakami przebaczenia.
  Dzięki cudom przyjmujesz Boże przebaczenie
  poprzez szerzenie go ku innym.
 • Gniew nie jest nigdy uzasadniony.
  Atak nie ma podstaw.
  To tu rozpoczyna się ucieczka przed lękiem
  i zostanie uczyniona całkowitą.
  Tu rzeczywisty świat dany jest
  w zamian za sny o przerażeniu.
  Na tym bowiem opiera się przebaczenie
  i jest ono po prostu naturalne.
 • Rzeczywisty świat jest stanem umysłu,
  w którym przebaczenie widzi się
  jako jedyne przeznaczenie świata.
  Jego celem nie jest lęk, bo staje się nim
  ucieczka przed poczuciem winy.
  Wartość przebaczenia zostaje postrzeżona
  i zajmuje miejsce bożków,
  których już nie poszukujemy,
  gdyż ich „dary” nie są nam już drogie.
 • Trzymasz przed swymi oczyma
  przedwieczne wspomnienie.
  Ten zaś, kto żyje samymi wspomnieniami,
  jest nieświadomy tego, gdzie się znajduje.
  Przebaczenie jest wielkim wyzwoleniem z czasu.
 • Nie ma nic do przebaczenia.
  Nikt nie może skrzywdzić Syna Bożego.
  Jego wina nie ma żadnej przyczyny,
  a ponieważ nie ma przyczyny,
  nie może istnieć.
 • Gdy stajesz się zaniepokojony i tracisz pokój umysłu,
  ponieważ ktoś próbuje rozwiązać swe problemy
  poprzez fantazję, odmawiasz przebaczenia sobie
  takiej samej próby.
  I trzymasz was obu z dala od prawdy i od zbawienia.
  Gdy mu przebaczasz, przywracasz prawdzie to,
  czego obaj jej odmawialiście.
  I ujrzysz przebaczenie tam, gdzie je ofiarowałeś.
 • Nikt nie przebacza, chyba że wierzył w grzech
  i nadal wierzy, iż za wiele rzeczy
  musi otrzymać przebaczenie.
  Przebaczenie staje się w ten sposób środkiem,
  za pomocą którego uczy się,
  że nie uczynił niczego,
  co wymagałoby przebaczenia.
 • Przebaczenie jest wybiórczym pamiętaniem,
  nieopartym na twoim wyborze.
 • W snach o morderstwie i ataku jesteś ofiarą
  w konającym ciele, które zgładzono.
  W przebaczających snach
  nikt nie jest natomiast proszony o to,
  by zostać ofiarą i tym, kto cierpi.
  Są to szczęśliwe sny, które cud
  wymienia za twoje własne.
  Nie prosi cię, byś wytworzył jakiś inny,
  a tylko o to, abyś ujrzał, że to ty wytworzyłeś ten,
  który chciałbyś zamienić na sny o przebaczeniu.
 • Przebaczenie w tym świecie
  jest odpowiednikiem sprawiedliwości Nieba.
  Tłumaczy ono świat grzechu na prosty świat,
  w którym sprawiedliwość może być odzwierciedlana
  zza bramy, za którą leży zupełny brak ograniczeń.
 • Przebaczenie jest uzdrowieniem
  postrzegania oddzielenia.
  Prawidłowe postrzeganie twego brata jest konieczne,
  ponieważ umysły postanowiły widzieć się jako oddzielne.
  Duch zna Boga całkowicie.
 • Śnij o życzliwości swego brata,
  miast rozpamiętywać w swoich snach jego pomyłki.
  Wybierz jego dobre uczynki i słowa,
  by to o nich śnić,
  zamiast zliczać krzywdy, które wyrządził.
  Przebacz mu jego złudzenia
  i podziękuj mu za całą pomoc,
  jakiej ci udzielił.
 • Jedynie przebaczenie ofiarowuje cuda.
  Odpust zaś musi być sprawiedliwy dla wszystkich.
 • Cuda są sczepionymi ogniwami
  łańcucha przebaczenia, który
  – gdy zostaje ukończony –
  staje się Pokutą.
  Pokuta działa cały czas
  i we wszystkich wymiarach czasu.
 • Łaska Boża spoczywa łagodnie
  na przebaczających oczach
  i wszystko, na co spojrzą,
  mówi o Nim patrzącemu.
  Nie może on widzieć zła; niczego w świecie,
  czego trzeba by się lękać,
  i nikogo, kto się odeń różni.
  I tak, jak ich kocha, tak patrzy na siebie
  z miłością i łagodnością.
  Tak samo nie potępia siebie za swoje błędy,
  jak nie przeklina innych.
 • Przebaczyć – to po prostu pamiętać
  tylko miłujące myśli,
  które dałeś w przeszłości,
  i te, które były dane tobie.
  Wszystko inne trzeba zapomnieć.
 • Ten świat ma dużo do zaofiarowania
  dla twego pokoju
  i wiele sposobności do szerzenia
  twego własnego przebaczenia.
  Takie jest jego przeznaczenie dla tych,
  którzy chcą, by zstąpiły na nich pokój i przebaczenie
  i ofiarowały im światło.
 • Przebacz bratu wszystkie pozory
  będące jedynie odwiecznymi lekcjami,
  których nauczyłeś siebie o grzeszności w tobie.
  Słysz tylko jego wołanie
  o miłosierdzie i wyzwolenie od wszystkich
  napawających lękiem wizerunków,
  jakie on zachowuje o tym,
  czym jest i czym ty musisz być.
 • Przebaczenia nie można odmówić tylko trochę.
  Nie jest też możliwe, by atakować za to,
  kochać za tamto,
  i rozumieć przebaczenie.
 • Cud przebacza, ponieważ przedstawia sobą to,
  co jest poza przebaczeniem i jest prawdziwe.
  Jakże nieroztropne i niepoczytalne jest myślenie,
  że cud ograniczają prawa,
  które on przyszedł odczynić!
 • Wszystko, co musi być przebaczone,
  to złudzenia, które miałeś za złe swoim braciom.
  W ten sposób nauczysz się,
  że otrzymałeś przebaczenie,
  bo to ty ofiarowałeś im złudzenia.
  W świętej chwili jest to dokonane dla ciebie w czasie,
  aby przynieść ci prawdziwy stan Nieba.
 • Jedynym problemem, jaki ci pozostaje,
  jest to, że widzisz odstęp
  między czasem, kiedy przebaczasz,
  a tym, kiedy otrzymasz korzyści
  płynące z zaufania swojemu bratu.
 • Czy jesteś niepodatny na atak?
  Jeśli tak, świat jest nieszkodliwy
  w twoich oczach.
  Czy przebaczasz?
  Jeśli tak, świat jest przebaczający,
  bo ty przebaczyłeś mu jego przewinienia,
  a zatem patrzy na ciebie oczyma
  widzącymi tak jak twoje.
 • Ty, który chcesz pokoju,
  możesz go znaleźć jedynie
  poprzez pełne przebaczenie.
 • Nic w bezgranicznej miłości
  nie mogłoby potrzebować przebaczenia.
  To zaś, co w świecie jest dobroczynnością,
  ustępuje prostej sprawiedliwości za bramą,
  która otwiera się do Nieba.
 • Nie daj się oszukać co do znaczenia
  utrwalonego przekonania, że pewne pozory
  są trudniejsze do przeoczenia niż inne.
  Oznacza to zawsze, że myślisz,
  iż przebaczenie musi być ograniczone.
  I postawiłeś sobie za cel częściowe odpuszczenie
  i ograniczoną ucieczkę przed
  poczuciem winy dla siebie. Czym może to być,
  jeżeli nie fałszywym przebaczeniem sobie i wszystkim,
  którzy zdają się oddzielni od ciebie?
 • Uzdrawiać – to scalać. To zaś, co jest całe,
  nie może mieć brakujących części,
  które zatrzymano na zewnątrz.
  Przebaczenie bazuje na rozpoznaniu tego
  i radowaniu się, że nie może być
  pewnych form choroby, dla uzdrowienia których
  cudowi musiałoby brakować mocy.
 • Przebaczenie jest jedyną funkcją,
  która ma znaczenie w czasie.
  Jest środkiem, którym Duch Święty się posługuje,
  by przetłumaczyć wyjątkowość
  z grzechu na zbawienie.
  Przebaczenie jest dla wszystkich.
  Dopiero jednak gdy spoczywa na wszystkich, jest pełne,
  i każda funkcja tego świata jest wraz z nim spełniona.
  Potem czasu już nie ma.
 • Duch Święty w tobie
  przebacza wszystko w tobie
  i w twoim bracie.
  Jego błędy otrzymują przebaczenie
  razem z twoimi.
 • Przebaczenie obraca świat grzechu w świat chwały,
  który jest przecudny do oglądania.
  Każdy kwiat lśni w świetle,
  a każdy ptak śpiewa radość Nieba.
  Nie ma tu smutku i nie ma rozstania,
  ponieważ wszystko otrzymało zupełne przebaczenie.
  To zaś, co otrzymało przebaczenie,
  musi się złączyć, gdyż nic nie znajduje się pomiędzy,
  by trzymać to oddzielnym i z dala od siebie.
 • Jak bardzo chcesz przebaczyć swojemu bratu?
  Jak bardzo pragniesz pokoju
  miast niekończących się sporów,
  nieszczęścia i bólu?
  Te pytania są takie same,
  choć różnią się formą.
 • Musisz przebaczyć Synowi Bożemu całkowicie.
  W przeciwnym wypadku zatrzymasz
  wizerunek samego siebie, który nie jest cały,
  i nadal będziesz lękał się spojrzeć do wnętrza
  i odnaleźć tam ucieczkę przed wszystkimi bożkami.
  Zbawienie bazuje na wierze, że nie może być
  pewnych form winy, których nie możesz przebaczyć.
  Nie może być zatem widoków,
  które zastąpiły prawdę o Synu Bożym.
 • Przyjmij moc poza przebaczeniem
  i poza światem symboli i ograniczeń.
 • Ci, którym przebaczono, są środkami Pokuty.
  Przepełnieni duchem, w zamian przebaczają.
  Wyzwoleni muszą złączyć się
  w wyzwalaniu swych braci,
  ponieważ to jest planem Pokuty.
W ten sposób przeznaczenie rzeczywistego świata
łagodnie świta w świadomości,
by zastąpić cel grzechu i winy.
Przebaczenie zaś radośnie zmywa to wszystko,
co stało między twym wizerunkiem siebie samego
a tym, czym jesteś.
Mamy jednego Interpretatora. A poprzez Jego sposób
posługiwania się symbolami jesteśmy złączeni,
tak że znaczą one to samo dla nas wszystkich.
Nasz wspólny język pozwala nam mówić
do wszystkich naszych braci i wraz z nimi rozumieć,
że przebaczenie zostało dane nam wszystkim,
a zatem możemy się ponownie komunikować.
 • Zapraszamy na cykl seminariów i warsztatów traktujących o tym, jak uwolnić nasze umysły i ciała z przyziemnej niewoli czasu i przestrzeni.
 • „Tak, czas specjalnie dostosowano do tego wydarzenia…”
 • Pojawią się tu kwantowi uzdrowiciele ze wszystkich zakątków czasu oraz goście zaproszeni spoza horyzontu wydarzeń.
 • Zaprezentują się zespoły muzyczne, orkiestry i grupy muzyków z całego świata.
 • Zewsząd, nawet z samego Nieba, przybędą chóry i towarzystwa śpiewacze.
 • Odbędzie się tu wystawa sztuk wizualnych, poświęcona przemianie, która zachodzi w nas i na całym świecie.

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły…

PRZEBACZENIE JEST KLUCZEM
DO ŻYCIA WIECZNEGO

To właśnie twoje przebaczenie przyprowadzi świat ciemności do światła. Przez twoje przebaczenie prawda o tobie powróci do twej pamięci. A zatem w twoim przebaczeniu zawiera się twoje zbawienie. Otwórz dziś oczy i ujrzyj radosny świat bezpieczeństwa i pokoju. Przebaczenie jest środkiem, za pomocą którego przychodzi on, by zająć miejsce piekła. Powstaje w cichości, by powitać nasze oczy, a twe serce wypełnić głębokim spokojem, podczas gdy przedwieczna prawda, wiecznie nowonarodzona, rodzi się w twym umyśle. Tego, co sobie wtedy przypomnisz, nie można opisać. Jednak właśnie to ofiarowuje ci zbawienie.