EnglishEspañolPolskiNederlands
EnglishEspañolPolskiNederlands

INTERNATIONALE WEEK VAN VERGEVING
EN VOLMAAKTE VREDE

Een wereldwijd festival waarin we de vrijheid en vrede vieren
die de helende kracht van liefde en heling
aan heel de wereld schenkt

Oefen een week lang, een dag of een uur, of zelfs maar gedurende een ogenblik het blij vergeven en vergeten van alle grieven die we over elkaar en de wereld hebben.

Laten we de spons over onze wrokken halen. We gaan eindelijk met een schone lei beginnen. We vergeven samen en zien hoe deze wereld voor onze ogen verandert. Kom en sluit je aan bij de helende kracht van het wonder van de liefde en het licht van Jezus.

“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen,
maar wij zullen allen veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik...”

 • Wonderen maken deel uit van een aaneengeschakelde keten van vergeving, die eenmaal voltooid, de Verzoening vormt. De Verzoening is altijd en in alle dimensies van de tijd werkzaam.
 • Ik laat op alles vergeving rusten,
  want zo wordt vergeving mij geschonken.
 • Vergeving met behulp van de Heilige Geest bestaat er eenvoudig uit van meet af aan voorbij te zien aan de vergissing, zodat die voor jou onwerkelijk blijft.
 • Deze wereld kan veel bijdragen aan jouw vrede, en biedt veel kansen om je eigen vergeving uit te breiden. Dat is haar doel, voor hen die willen zien hoe vrede en vergeving over hen neerdaalt en hun het licht schenkt.
 • Vergeving in deze wereld is het equivalent van wat in de Hemel rechtvaardigheid is. Ze zet de wereld van zonde om in een eenvoudige wereld, waarin rechtvaardigheid kan worden weerspiegeld van gene zijde van de poort waarachter grenzen totaal afwezig zijn.
 • Vergeving is de grote bevrijding uit de tijd. Het is de sleutel om te leren dat het verleden voorbij is. De waanzin is verstomd. Er is geen andere leraar en geen andere weg.
 • Jij die vrede wilt, kunt die alleen vinden door totale vergeving.
 • Vergeving heft de duisternis op, doet jouw wil opnieuw gelden
  en laat jou kijken naar een wereld van licht.
 • En wanneer de Godsherinnering in de heilige plaats van vergeving tot jou is gekomen, zul jij je niets anders herinneren, en zal de herinnering zelf even nutteloos geworden zijn als leren, want jou enige doel zal scheppen zijn.
 • Gebed is een manier om iets te vragen. Het is het medium van wonderen. Maar het enige zinvolle gebed is het gebed om vergeving, omdat wie vergeven is alles heeft. Als de vergeving eenmaal is aanvaardt, wordt gebed in de gebruikelijke zin volkomen zinloos.
 • Vergeving neemt weg wat tussen jou en jouw broeder in staat. Ze is de wens dat jij met hem verbonden, en niet van hem afgezonderd bent.
 • Broeder, jij hebt de vergeving van je broeder nodig, want jullie zullen samen in de waanzin of in de Hemel delen. En jij en hij zullen in vertrouwen jullie ogen samen opslaan, of helemaal niet.
 • Volg dan ook het onderwijs in vergeving dat de Heilige Geest geeft, want vergeving is Zijn functie en Hij weet die volmaakt te vervullen.
 • Begin je dan niet te begrijpen wat vergeving jou brengen zal?
  Ze zal elk gevoel van zwakte, spanning en vermoeidheid
  uit je denkgeest verdrijven. Ze zal alle angst en schuld
  en pijn wegnemen. Ze zal je opnieuw bewust maken van de onkwetsbaarheid en kracht die God Zijn Zoon geschonken heeft.
 • Liefdevol omzwerven engelen jou,
  om alle duistere gedachten van zonde van je af te houden,
  en het licht vast te houden waar het binnenkwam.
  Jouw voetspoor verlicht de wereld,
  want waar jij gaat is vergeving je blije metgezel.
 • Vergeving is een loos gebaar als ze geen correctie met zich meebrengt. Zonder dat is ze in wezen eerder veroordelend dan genezend.
 • Jouw vergeving zal de wereld van duisternis
  voeren naar het licht.
  Jouw vergeving laat je het licht herkennen waarin je ziet.
 • Vergeving vormt visie letterlijk om, en laat jou de werkelijke wereld zien die zich vredig en zacht over de chaos uitstrekt, en daarbij alle illusies wegneemt die jouw waarneming vervormd hadden en op het verleden gefixeerd.
 • De werkelijke wereld wordt simpelweg bereikt door de totale vergeving van de oude, de wereld die jij zonder vergeving ziet.
 • Vergeving verandert de wereld van zonde in een wereld van heerlijkheid, wonderschoon om te zien. Elke bloem straalt in het licht, en iedere vogel bezingt de vreugde van de Hemel. Er is geen droefheid en geen uiteengaan hier, want alles is totaal vergeven.
 • Vergeving is de enige functie die betekenis heeft in de tijd.
 • Vergeving heft alleen het onware op, licht de schaduwen van de wereld en draagt die in haar zachtmoedigheid veilig en zeker naar de heldere wereld van een nieuwe en zuivere waarneming. Daar ligt nu jouw doel. En daar wacht jou vrede.
 • Niets wat in grenzeloze liefde is, kan vergeving nodig hebben.
 • Vergeving maakt dat de sluier wordt opgelicht
  die het gelaat van Christus verborgen houdt
  voor wie de wereld niet met vergevingsgezinde ogen bekijkt.
  Ze laat jou de Zoon van God herkennen en bevrijdt je geheugen van alle dode gedachten, zodat de herinnering van je Vader
  kan opkomen boven de drempel van je denkgeest.
 • Wat kun je wensen dat vergeving niet kan geven?
  Welke andere gaven dan deze zijn het zoeken waard?
  Welke ingebeelde waarde, welk onbeduidend effect
  of welke voorbijgaande belofte, die nooit gehouden wordt,
  kan meer hoop bevatten dan wat vergeving brengt?
 • Vergeving is voor allen. Pas wanneer ze op allen rust is ze totaal, en wordt samen daarmee iedere functie van deze wereld voltooid. Dan bestaat er geen tijd meer.
 • Wonderen zijn de natuurlijke tekenen van vergeving. Door wonderen aanvaard je Gods vergeving door die naar anderen uit te breiden.
 • Vergeving is het middel waardoor
  de waarheid tijdelijk wordt vertegenwoordigd.
 • Verwelkom de kracht die vergeving overstijgt,
  en voorbij de wereld van symbolen en beperkingen ligt.
 • Alleen vergeving schenkt wonderen. En vergiffenis moet voor iedereen rechtvaardig zijn.
 • Vergeving is de grote noodzaak van deze wereld,
  maar dat komt omdat ze een wereld van illusies is.
  Zij die vergeven, bevrijden zichzelf zo van illusies,
  terwijl zij die nalaten te vergeven, zich daaraan binden.
  Maar zoals jij alleen jezelf veroordeelt,
  zo vergeef jij ook alleen jezelf.
 • Wat is vergeving anders dan de bereidwilligheid de waarheid waar te laten zijn? Wat kan ongenezen blijven en afgebroken van een eenheid die alle dingen in zichzelf bevat? Er is geen zonde. En elk wonder is mogelijk zodra Gods Zoon ziet dat zijn wensen en de Wil van God één zijn.
 • Vergeving en verlossing zijn hetzelfde.
  Vergeef wat jij gemaakt hebt en je bent verlost.
 • Vergeving is geen medelijden, dat er slechts naar streeft vergiffenis te schenken voor wat het denkt dat de waarheid is. Het kwade kan niet met het goede worden vergolden,
  want vergeving roept niet eerst de zonde in het leven
  om die vervolgens te vergeven.
 • Vergeving scheidt de dromer van de kwade droom,
  en bevrijdt hem aldus.
 • Vergeving biedt jou alles wat je wenst.
 • In jouw vergeving van deze vreemdeling, onbekend voor jou en toch je aloude Vriend, ligt zijn bevrijding en jouw verlossing samen met hem.
 • Vergeving is niet echt als ze geen genezing brengt
  voor jouw broeder én jouzelf.
  Je dient ervan te getuigen dat zijn zonden
  op jou geen effect hebben,
  om aan te tonen dat ze niet werkelijk zijn.
 • Hoe lieflijk is de wereld waarvan het doel is
  de vergeving van Gods Zoon!
  Hoe vrij van angst, hoe vervuld van zegen en geluk!
  En wat een vreugde om korte tijd te vertoeven
  in zo'n gelukkig oord! En in zo'n wereld kan men
  ook niet vergeten dat het inderdaad een korte tijd duurt
  tot tijdloosheid in stilte de plaats van tijdloosheid inneemt.
 • Vandaag zal het jou gegeven zijn de vrede te voelen
  die vergeving je schenkt, en de vreugde
  die het oplichten van de sluier je aanreikt.
 • Besef dat jouw vergeving jou het recht op visie geeft. Begrijp dat de Heilige Geest nooit verzuimt de gave van het zien te schenken aan wie vergeeft. Geloof dat Hij je nu niet in de steek zal laten.
  Jij hebt de wereld vergeven. Hij zal bij je zijn terwijl jij kijkt
  en wacht. Hij zal jou tonen wat ware visie ziet.
 • Vergeving is het antwoord op elke vorm van aanval. Zo wordt alle aanval beroofd van zijn gevolgen, en wordt haat in de naam van de liefde beantwoord.
 • Vergeving is de demonstratie dat jij het licht van de wereld bent. Via jouw vergeving keert de waarheid over jezelf
  in je herinnering terug.
  Daarom light jouw verlossing in je vergeving.
 • Vergeef ons onze illusies, Vader, en help ons onze ware relatie te aanvaarden met U, waarin er geen illusies zijn, en waarin er niet één ooit door kan dringen.
 • Wat kun jij wensen dat vergeving niet geven kan?
  Wil je vrede? Vergeving biedt jou die. Wil je geluk,
  een kalme denkgeest, doelgerichtheid en een gevoel van waarde en schoonheid dat de wereld overstijgt? Wil je zorg en geborgenheid en de warmte van een veilige bescherming, voor altijd? Wil je een kalmte die niet kan worden verstoord, een zachtmoedigheid die nooit kan worden gekwetst, een diepe blijvende troost, en een rust zo volmaakt dat die nooit kan worden geschonden? Dit alles biedt vergeving jou, en meer.
Wonderen maken deel uit van een aaneengeschakelde keten van vergeving, die eenmaal voltooid, de Verzoening vormt. De Verzoening is altijd en in alle dimensies van de tijd werkzaam.
Ik laat op alles vergeving rusten,
want zo wordt vergeving mij geschonken.
 • Doorlopende seminars en werkgroepen over hoe we onze denkgeesten en lichamen van onze aardse slavernij aan ruimte en tijd kunnen bevrijden.
 • "Ja, de tijd is aangepast voor dit evenement..."
 • Kwantum helers van waar dan ook in de tijd zullen aanwezig zijn, met vastgestelde bezoeken van voorbij de gebeurtenis horizon.
 • Muziekgroepen, orkesten en muzikale samenkomsten uit heel de wereld.
 • Koren en koorgroepen van overal... inclusief de Hemel.
 • Een buitengewone tentoonstelling van beeldende kunst, die een viering is van de tansformatie die in ons en in de hele wereld plaatsvindt.

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan”

VERGEVING IS DE SLEUTEL
NAAR HET EEUWIG LEVEN

Jouw vergeving voert de wereld van duisternis naar het licht. Jouw vergeving laat je het licht herkennen waarin je ziet. Door jouw vergeving keert de waarheid over jezelf in je herinnering terug. Daarom ligt jouw verlossing in je vergeving. Open je ogen vandaag en zie een gelukkige wereld van veiligheid en vrede. Vergeving is het middel waarmee zij de plaats van de hel inneemt. In stilte verheft ze zich om jouw open ogen te begroeten en je hart te vervullen van een diepe rust, terwijl aloude waarheden, eeuwig jong, in je bewustzijn opkomen. Wat jij je dan zult herinneren, kan nooit beschreven worden. Toch schenkt jouw vergeving je dit.